test
sv

Villkor för användning

Information och allmänna villkor


Denna webbplats ägs av Exal AB. FindMe vill vara ett seriöst alternativ för att låta människor hitta nya relationer. Du som använder FindMe och blir medlem här lovar att bara använda webbplatsen för seriösa relationer.

Du måste vara minst 18 år för att få skaffa ett användarkonto hos oss. FindMe avgör själv om någon ska få bli medlem eller om någon ska få fortsätta vara medlem. Som medlem måste du följa våra villkor och självklart också lag. Bryter du mot detta kan du bli av med medlemskapet och avstängd från sajten. Vi förväntar oss att alla respekterar varandra och uppför sig själva respektfullt. Samtidigt så svarar inte Find Me för vare sig vad du eller andra medlemmar gör på webbplatsen. Vårt enda ansvar är att vi har rätt att stänga av medlemmar. Vi har inget ekonomiskt ansvar överhuvudtaget och som medlem godtar du det genom att klicka nedan.

Som exempel på vad vi vill ha på vår sajt kan vi säga följande:

Ärlighet, hänsyn och respekt, ett vårdat språk, tolerans i stort och smått både avseende kön, etnicitet eller religiösa uppfattningar.

Du får inte bryta mot ovanstående, publicera material som till sitt innehåll bryter mot ovanstående eller lag, innebär politisk eller religiös propaganda, innehåll och material och rättigheter som tillhör annan inklusive bilder på annan än dig själv. Likaså får du inte lägga ut någon form av reklam av varor eller tjänster överhuvudtaget.

För att vi ska kunna kontrollera och säkerställa seriositeten vill vi att all kommunikation sker på svenska.

Från vår sida kommer vi att göra vad vi kan, i rimlig omfattning, för att webbplatsen ska fungera så bra som du vill och försöka undvika att information går förlorad, om det inte är det du vill. Bilder som du lämnar in ska vi granska så fort vi hinner och alla personuppgifter som du lämnar till oss får vi be dig samtycka till, genom att klicka nedan, att vi registrerar dig på FindMe. Vi menar därför att du har lämnat samtycke till att vi behandlar och sparar de här uppgifterna i vår databas enligt personuppgiftslagen.

Du bestämmer själv vilka uppgifter du vill lämna och kan alltid ändra dessa uppgifter. Vill du lämna oss kan du göra detta genom att pausa i upp till 12 månader. Har vi inte hört av dig när den tiden löpt ut så kommer vi att kontakta dig för att höra om du vill vara kvar och får vi inte svar avregistrerar vi dig och raderas alla dina uppgifter.

Vi kommer inte att anmäla din e-postadress för någon annan än Exalgruppen. Däremot kan, beroende på dina intressen, viss annonskampanj komma att riktas mot just dig som medlem från våra samarbetspartners och annonsörer. I den mån det blir reklam för öl, vin och sprit kommer detta bara att ske till medlemmar över 25 år.

FindMe använder, precis som alla andra, cookies. Enligt lag om elektronisk kommunikation ska vi informera alla besökare på vår hemsida om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur de kan undvikas. Från vår sida använder vi bara sessionscookies som försvinner när du stänger av din webbläsare. De är tekniskt nödvändiga för att din inloggning ska fungera på ett bra sätt. Du kan vägra acceptera cookies genom att ställa in din webbläsare, men för att kunna vara inloggad hos oss måste du acceptera cookies från FindMe. Inställningen gör dock att tidigare lagrade cookies raderas och det kan därför bli lite mer omständligt att logga in varje gång.

Vissa av de annonsnätverk som vi har använder sig också av cookies och bör också upplysa om detta. Vi nämner det mer för din information.

FindMe och Exal förbehåller sig att ändra villkoren och kommer, om det blir omfattande ändringar, meddela dig via din e-postadress. Du kan nå oss via e-post: pe@exal-group.com

Vi äger och ansvarar för findme.nu liksom varumärket och logotypen. Kontakta oss gärna och hjälp oss göra sajten bättre.